Om Bjørkøya

Bjørkøya, nye hytter i Langesundsfjorden

Om Bjørkøya

Herøya Arbeiderforening (HAF) kjøpte store deler av Bjørkøya for 230 000 kroner i 1953. Senere kjøpte HAF ytterligere areal på øya, og med unntak av noen få private eiendommer og en del privathytter så er Bjørkøya fortsatt i HAF sitt eie.

I 1954 satte foreningen for alvor i gang med utbyggingen av Bjørkheim pensjonat og kafe og 10 små utleiehytter.  Arbeidet ble stort sett gjort på dugnad av fagforeningens medlemmer.

Gjennom 50- og 60-årene utviklet HAF store deler av Bjørkøya, og spesielt gjaldt dette vestsiden av øya, sentrert rundt Bjørkheim.  Det ble opparbeidet grøntområder, brygger og det ble anlagt veier og stier.  Dessuten etablerte HAF campingplass på øya, og i en perioden var det nærmere 100 campingvogner og telt på den idylliske plassen rundt Bjørkheim.

Det ble bygget mange utleiehytter, og takket være fantastisk dugnadsinnsats i det som da var Norges største fagforening, og utlån av arbeidskraft fra Norsk Hydro, ble både utbygging og drift gjennomført.  Det ble også bygget ferjeleie på øya og man har i dag god ferjeforbindelse fra Brevik/ Sandøya med flere daglige avganger.

I 2004 startet planleggingen for utviklingen av Bjørkøya. I juni 2012 ble reguleringsplan for Bjørkøya godkjent av et enstemmig Porsgrunn bystyre.  Frem til 2012 hadde foreningen 43 hytter på øya i tillegg til stor campingplass.  Fagforeningen valgte å selge noen hytter.  Dette for å kunne oppgradere et mindre antall hytter i et mer samlet geografisk område på øya.

Herøya Arbeiderforening har i dag en mindre campingplass forbeholdt sine medlemmer.  15 utleiehytter har fagforeningen beholdt, noen er nye og noen skal oppgraderes fortløpende. Villaen er totalrenovert og stod ferdig i 2013.

Et nytt, flott serviceanlegg (dusj, toalett m.m) og nytt kafebygg er planlagt ferdig sommeren 2015.

Herøya Arbeiderforening er aksjonær i Bjørkøya Utvikling AS.

 

Link til Bjørkøya Velforening